UBEZPIECZENIA FLOTOWE

Umowa flotowa pozwala na zbiorcze objęcie ubezpieczeniami komunikacyjnymi należących do firmy aut różnych typów i rodzajów, umożliwiając zarówno istotne obniżenie łącznego kosztu takiej ochrony dla przedsiębiorstwa, ale w szczególności – znaczne usprawnienie administrowania ochroną ubezpieczeniową takiej floty.

Na koszt ubezpieczenia wpływa z jednej strony wybrany zakres ochrony (minimum to ubezpieczenie OC, które można dowolnie rozszerzyć o wybrane opcje, jak AutoCasco, w tym – ubezpieczenie GAP, świadczenia assistance, ubezpieczenie szyb lub opon, następstw nieszczęśliwych wypadków, ochrony prawnej, czy tzw. Zieloną Kartę oraz wiele innych klauzul dodatkowych), z drugiej zaś – cechy samej floty, którą określają liczebność aut, ich wiek, rodzaj oraz model.

W przypadku tego ubezpieczenia szczególne znaczenie dla wysokości składki stanowi poziom dotychczasowej szkodowości.

Ubezpieczenie flotowe AutoCasco może odbywać się na bazie all risk, tj. z wyłączeniem odpowiedzialności jedynie w odniesieniu do wskazanych w umowie zdarzeń.

Niniejszy tekst ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego