01 | UBEZPIECZENIA CYBERNETYCZNE

Ubezpieczenie od skutków zdarzeń cybernetycznych i naruszenia danych osobowych.

02 | UBEZPIECZENIA
MIENIA I OC

Jednym z istotnych czynników sukcesu przedsiębiorstwa jest właściwe  zabezpieczenie przed różnymi rodzajami zagrożeń na które jest ono narażone w trakcie swojej działalności.

03 | UBEZPIECZENIA
ŻYCIA I ZDROWIA

Zapewnienie dostępu do prywatnych usług medycznych oraz dobrej jakości ochrony w ramach ubezpieczenia na życie w formie programów grupowego ubezpieczenia dla pracowników stanowi aktualnie najważniejsze pozapłacowe atuty oferty pracodawcy dla osób zatrudnianych.

04 | UBEZPIECZENIA D&O ORAZ KARNO-SKARBOWE

Szkody wyrządzone w procesie zarządzania, jak i zdarzenia złamania przepisów karno-skarbowych mogą spowodować poważne zawirowania wizerunkowe, jak i finansowe dla Spółki.

05 | UBEZPIECZENIA
FLOTOWE

Ubezpieczenia komunikacyjne dla firm – wsparcie w administrowaniu flotą przedsiębiorstwa.

06 | UBEZPIECZENIA
BUDOWLANO-MONTAŻOWE

Ubezpieczenie ryzyk budowy lub montażu to ochrona dla wykonawcy lub inwestora, ale także podwykonawcy od finansowych skutków strat wynikających z nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń powodujących uszkodzenia, zniszczenia, bądź utratę mienia będącego w trakcie budowy lub montażu.

01 06